Elektrische auto gebruiken als powerbank?

Sinds 2016 onderzoekt de Energy-afdeling van Nissan hoe het elektrische mobiliteit in de samenleving kan integreren, op een manier die efficiënt is voor de gebruikers en tegelijk de CO2-uitstoot verlaagt. AutoWeek sprak met Francisco Carranza, die het onderzoekscentrum voor de Japanse constructeur bestiert.

Nutsbedrijven kunnen elektriciteit doorgaans niet opslaan, terwijl dat in de toekomst juist van groter belang wordt. De toevoer van groene stroom van zonnecollectoren en windmolenparken is immers onderhevig aan pieken en dalen.

Elektrische auto’s kunnen middels zogeheten vehicle-to-grid-technologie (V2G) als energieopslag en daarmee als buffer dienen. V2G-technologie stelt voertuigen in staat met het elektriciteitsnetwerk te communiceren, om zo energie te leveren en te onttrekken. In Nederland is de eerste stroom al door een Nissan Leaf aan het elektriciteitsnet geleverd. In oktober vorig jaar werd in Amsterdam een test met succes afgerond.

Auto kan stroom aan woning leveren

Inmiddels is er naast V2G ook V2X, kort voor vehicle-to-everything. “In grote lijnen is dat hetzelfde: de accu’s van je wagen die ergens op reageren. In het geval van V2G merkt je auto een tekort op het elektriciteitsnet en gaat hij stroom afstaan. Bij V2X is X bijvoorbeeld je woning, waar de accu’s mee communiceren om een tekort aan elektriciteit aan te passen of extra stroom uit zonnepanelen op te slaan. Het slimme daaraan is dat je auto zelf registreert wat er moet gebeuren en dat ook autonoom doet. Bovendien is zo’n systeem schaalbaar, waardoor bijvoorbeeld alle elektrische wagens binnen een appartementencomplex kunnen samenwerken om de elektriciteitsvoorziening te stroomlijnen”, zegt Carranza.

Doordat al die nieuwe systemen en diensten permanent verbonden zijn met de datacenters van Nissan, rijst de vraag of privacyproblemen op de loer liggen. Carranza wijst op het feit dat de systemen met de GDPR-wetgeving (GDPR staat voor General Data Protection Regulation) als uitgangspunt ontwikkeld zijn, dus helemaal conform de privacywetten die in Europa gelden.

“Je moet die stroom aan informatie als het bloed van de elektromobiliteit zien. Zonder data zijn V2G en V2X gewoon niet mogelijk, simple as that. En ja, die gegevens belanden deels bij onze partners om eruit te leren en erop verder te bouwen. Beschouw informatie dus als een uitbreiding van onze business, net zoals dat voor alle andere automerken geldt.”

‘Aanpak per land verschillend’

De Nissan Energy-strategie teert voor een groot deel op de implementatie van een slim elektriciteitsnet. Daar zijn niet alle landen even ver mee. Ook verschilt de aanpak per land.

“De consensus onder de nutsbedrijven is dat de smart grid de enige optie is als we met z’n allen elektrisch gaan rijden. De vraag is alleen hoe dat overal vorm gaat krijgen, aangezien de wetgeving en de aanpak van land tot land verschilt. Daar komt bij dat er op sommige markten verschillende spelers actief zijn, wat meer overleg vraagt dan in landen waar maar één instantie voor het elektriciteitsnet zorgt”, aldus Carranza.

In Nederland en Denemarken wordt er actief aan een wettelijk kader gesleuteld. Duitsland is ook goed op weg, net als de andere Scandinavische landen. Afgelopen oktober werd de Leaf goedgekeurd in Duitsland om stroom te leveren aan het elektriciteitsnetwerk. De V2G-technologie is vanaf dit jaar in ons buurland beschikbaar.

 

Bron: Nu.nl